Tuin van Noord
 
Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Poëziebus Tour 2017: Leiden

30 augustus | kinderbootcamp Mozion

27 augustus | Bootcamp Mozion

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

 

Ons Buiten

Ons Buiten is ontstaan door een fusie van 5 tuinverenigingen ten noorden van Leiden. Fuseren werd als voorwaarde gesteld om het eerste permanente volkstuincomplex in Leiden te verkrijgen. Daarmee werd het grootste volkstuincomplex van Leiden gerealiseerd. Bij de fusie werd het materiaal voor een verenigingsgebouw beschikbaar gesteld door de gemeente Leiden. Vele vakmensen offerden hun vrije tijd op.

Het gebouw werd eind 1958 officieel geopend. In een later stadium is het complex in twee gedeelten gesplitst voor ontsluitingswegen naar de Merenwijk (Oost- en West-tuinen). Toen zijn ook tuinen verdwenen. Het complex Ons Buiten is gelegen tussen de Slaaghwijk en de Willem de Zwijgerlaan.

De tuinvereniging is één van de zeven volkstuincomplexen die de Leidse Bond van Amateur-tuinders in het beheer heeft van de Gemeente Leiden. De bruto oppervlakte van het complex bedraagt 167.754 m2, waarvan een gedeelte gemeenschappelijk groen is. Het complex telt 441 tuinen. De bruto oppervlakte per tuin is gemiddeld 380 m2 inclusief paden, sloten, groen en verenigingsgebouwen. In 2016 is gestart met 40 buurttuinen op het terrein voor het verenigingsgebouw.

Het is een bijzonder complex door de vele bomen op het terrein en een van de weinige complexen waar stenen tuinhuisjes gebouwd zijn. De paden zijn er verhard en de afscheiding van de paden en tuin is uitgevoerd met een liguster haag. Het complex is voorzien van veel groen, bomen, struiken en kent een grote diversiteit aan vogels. Met toestemming van het bestuur van tuinvereniging Ons Buiten is overnachten in de tuinhuisjes toegestaan in de periode van 1 april t/m 15 oktober. De tuinhuisjes moeten om te kunnen overnachten wel aan bepaalde normen en veiligheidseisen voldoen.

Ons Buiten

Ons buiten is een volkstuinvereniging met meer dan 400 tuinen. Alle informatie over Ons buiten vind u op onze website