Noorderkwartier-West
 

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Wanneer: zaterdag 27 oktober 2018 Hoe laat: van 18:30...

Halloween in de Kooi

Ons volgende Open Podium vindt plaats op zaterdagavond 6 oktober 20...

Open Podium Leiden-Noord

Ons klimaat laats steeds meer grillen zien. Hete zomers, meer storm...

Informatieavond over klimaatbestendig wonen

 
 
 

Reacties bewoners op het ontwerp straten

Op 3 maart 2015 zijn 19 bewoners aanwezig geweest bij de bespreking van het ontwerp. Verder is het ontwerp besproken met de Sleutels, de fysio en huisartsenpraktijk en de eigenaar van Mauritsstraat 10.

Per straat zijn de volgende opmerkingen gemaakt die door de gemeente worden meegenomen om te kijken of ze kunnen worden verwerkt.

Voor de Bronkhorststraat wordt nog een extra avond georganiseerd (14 april) omdat hier nog een extra ontwerpslag nodig is.  Alle bewoners ontvangen het definitief ontwerp zodra het gereed is met een uitleg welke verzoeken wel of niet zijn verwerkt.  De gemeente zal het werk daarna voorbereiden. Start uitvoering is vooralsnog gepland in januari 2016.

 

Prins Frederikstraat

 • Verzoek om een extra ondergrondse container ter hoogte van Maresingel bij pomphuisje of bij Maresingel 25 ipv fietsbeugels.

 • Verzoek om DO te sturen aan alle bewoners

 

Willemstraat

 • Verzoek om behoud slinger bij pleintje in midden van de straat. Bewoners zijn van mening dat dit het verkeer afremt. Dit ivm spelende kinderen.

 • Verzoek om bij het pleintje te zorgen dat er geen auto’s kunnen parkeren.

 • Verzoek om de twee verkeersdrempels aan begin en einde straat meer naar midden van de straat te plaatsen.

 

Mauritsstraat

 • Verzoek geen drempels in de straat ivm trillingen

 • Verzoek geen vuilnisauto door de straat

 • Waarom komen er maar zo weinig bomen terug?

 • Verzoek tot grotere bomen

 • Verzoek ruimte voor parkeren bakfietsen

 • Angst voor lege hoeken dat daarop geparkeerd zal worden

 

Prins Hendrikstraat

 • Vuurdorens handhaven ter hoogte van zijgevel Koningstraat 5/5 a

 • Verzoek om laden en lossen van bakker en slager te verplaatsen naar de Maresingel

 

Koningstraat

 • Vraag of er strepen in de parkeervakken komen.

 • Verzoek om geen drempels te plaatsen in verband met trillingen

 • Fietsenklemmen: Verzoek om aantal te halveren voor nummer 35 -33. En deze te verplaatsen naar appartementencomplex overkant. Op die plek graag bloembakken.

 • Voor 22 extra fietsenrekken.

 • Brede stoep  voor 18-20 graag handhaven.

 • Geen fietsenrekken voor nummer 1-3

 • Plantenbakken voor nummer 5 graag behouden.

 • Weesfietsenactie

 

Bronkhorststraat

Gemeente heeft twee ontwerpen gemaakt voor de Bronkhorststraat. Ontwerp 1 gaat uit van parkeren aan de overzijde van de woningen. Ontwerp 2 gaat uit van parkeren aan de zijde van de woningen. Gemeente  wil geen haaks parkeren meer en geen paaltjes.

 • Aantal bewoners willen een mengvorm van de twee ontwerpen. Vanaf nummer 59 tot 21 parkeren aan de zijde van de woningen maar vanaf nummer 21 parkeren aan de overkant met haaks parkeren zoals nu. Reden hiervoor is dat de huiskamers gelegen zijn tot nummer 21 en daarna zijn het slaapkamers.

 • Fysiotherapiepraktijk vindt parkeren aan de zijde van de woningen goede optie, omdat er dan meer ruimte is om uit te stappen.

 • Verzoek om geen drempels te plaatsen ivm trillingen

 • Verzoek voor invalideparkeerplaats voor de deur van fysiotherapeut en huisarts. Huisartsenparkeerplaats mag eventueel ook elders.

 • Graag ruimte voor parkeren scootmobiel bij de deur van fysiopraktijk. Deze praktijk is gespecialiseerd in mensen met een beperking.

 • Afwatering achterzijde Mauritsstraat 10 ivm vochtproblemen muur.

 • Vraag of de ondergrondse container op de hoek Bronkhorstraat/Molenstraat wel door de vrachtwagen kan worden geleegd.

 • Verzoek om poort te plaatsen in de gangen aan de achterzijde van de woningen van de Theresiastraat

 • Verzoek om extra verlichting bij de parkeerplaatsen waar nu haaks parkeren is.

 

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer