Noorderkwartier-West
 
Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Tweede Leidse Geuzenspelen/Burendag

Buurtbarbecue Robert Kochplaats

Buitenspeeldag Robert Kochplaats

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Stichting Jeugd en Welzijn en Libertas Leiden organiseren weer een ...

Het gezellige kerstfeest voor ouderen!

We kunnen jouw energie goed gebruiken! De gemeente wil voor he...

Bijeenkomst 'Energiepark en omgeving' vanuit de gemeente Leiden

Wij, de Leidse Bond voor speeltuinen, Libertas Leiden en iDOE, zijn...

Bijeenkomst over de toekomst van de speeltuin in het Noorderkwartier

 
 
 

Besluitvorming over Betaald Parkeren

Op dinsdag 25 november heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de nadere uitwerking van betaald parkeren in de schilwijken van Leiden. De uitwerking wordt als voorstel naar de gemeenteraad gestuurd.

De belangrijkste punten van de uitwerking:

- Eén zone in de schilwijken

- Bezoekersregeling

- Venstertijden

- Dubbeltjes parkeren

- Werknemers en verenigingen

- Planning en proces

- Klankbordgroep

Eén zone in de schilwijken

De raad heeft op 16 oktober jl. een duidelijke voorkeur uitgesproken voor het instellen van één vergunningzone in de schilwijken (zone B). Hierdoor kan straks met één vergunning binnen de hele schil rondom de binnenstad worden geparkeerd. Op 25 november jl. heeft het college het hanteren van één zone in de schilwijken bevestigd in de nadere uitwerking. Tevens krijgen binnenstad bewoners straks de mogelijkheid om met hun vergunning voor zone A in de schilwijken te parkeren.

 

Bezoekersregeling

Het college stelt voor om een tijdelijke bezoekerspas voor de schilwijken uit te geven, totdat digitalisering van parkeren is ingevoerd. Deze bezoekerspas is 24/7 geldig en kan worden gekocht voor € 50 per jaar. Naast de bezoekerspas kunnen bewoners binnen de schil bezoekerskraskaarten aanschaffen voor € 1 per stuk. Deze kraskaarten zijn maximaal vier uur geldig. Na invoering van digitalisering volgt een nieuwe bezoekersregeling voor zowel het centrum als de schilwijken. De kraskaart en onbeperkte bezoekerspas komen dan te vervallen.
N.B. Wilt u meer weten over digitalisering van parkeren, lees dit nieuwsbericht op de website van de gemeente.

 

Venstertijden

Het college stelt drie verschillende gebieden voor venstertijden voor. In de bijlage staan de drie gebieden aangegeven. In alle schilwijken is de zondag vrij parkeren. Daar waar met name werknemers en treinforensen de parkeeroverlast veroorzaken, wordt de zaterdag ook vrij parkeren.
Het collegevoorstel voor venstertijden – de perioden dat betaald parkeren geldt – is als volgt:

* Centrum (gebied A) blijft ongewijzigd, namelijk maandag tot en met zaterdag 09.00 - 21.00 uur en zondag 13.00 - 21.00 uur

* Binnenschil (gebied B1) maandag tot en met zaterdag 09.00 - 19.30 uur, zondag vrij parkeren

* Buitenschil (gebied B2) maandag tot en met vrijdag 09.00 - 19.30 uur, zaterdag en zondag vrij parkeren

* Zone B1 en B2 vormen samen de schilwijken, oftewel zone B.

 

Dubbeltjes parkeren

In de buitenschil (B2) stelt het college voor om het eerste uur parkeren € 0,10 te rekenen. Voor de daaropvolgende uren geldt tijdens de venstertijden het normale tarief van € 2 per uur. Diverse bovenwijkse voorzieningen, zoals (sport)verenigingen en bedrijventerreinen zijn gevestigd binnen deze schil. Bezoekers van de genoemde functies kunnen hier het eerste uur tegen een gereduceerd tarief staan. Daarnaast geldt dat in deze gebieden in de weekenden gratis geparkeerd wordt. 

Winkelcentrum de Luifelbaan wordt als specifieke bovenwijkse voorziening beschouwd. Daar wijst het college een aantal parkeerplaatsen aan waar de eerste twee uur voor € 0,10 per uur kan worden geparkeerd.

 

Werknemers en verenigingen

Tot slot stelt het college voor om het tarief van de werknemersvergunning in de schil te verlagen naar € 35 per kwartaal, en de eindtijd van de vergunning te verruimen, van 18.00 uur naar 19.30 uur (Zone B) of 21.00 uur (Zone A). Voor het verenigingskader wordt een vergunning ingesteld, waarbij verenigingen aanspraak kunnen maken op twee vergunningen voor bijvoorbeeld bestuursleden of vrijwilligers.

 

Via onderstaande link is het gehele voorstel van B&W, inclusief de kaart met venstertijden te downloaden.

http://gemeente.leiden.nl/bestuur/collegebesluiten/actie/college/datum/25112014/

 

Planning en proces

Nu het college heeft ingestemd met de uitwerking, is de volgende stap behandeling van het voorstel in de gemeenteraad op donderdag 18 december. Vervolgens stelt het college van B&W begin 2015 een ontwerpaanwijzingsbesluit en ontwerpverkeersbesluit vast. In deze besluiten staat op welke plaatsen en tijdstippen straks betaald parkeren geldt, en dat de blauwe zones worden opgeheven. Voordat deze collegebesluiten definitief worden vastgesteld, kunnen belanghebbenden hun reactie aan B&W kenbaar maken. In 2015 zal de gemeenteraad vervolgens een definitief besluit nemen over de soorten vergunningen en de parkeer- en vergunningtarieven. De start van de uitvoering op straat staat gepland voor medio 2015. De uitvoering zoals nieuwe verkeersborden, parkeerautomaten, vergunningensysteem, opheffen blauwe zone, vindt niet in één keer plaats, maar in fasen.

 

Klankbordgroep

Binnenkort ontvangen vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers in de stad een uitnodiging om deel te nemen aan de nieuw op te richten Klankbordgroep Parkeren. Deze klankbordgroep wordt gevraagd om mee te denken over de uitvoering van parkeerprojecten, zoals de uitbreiding betaald parkeren en digitalisering parkeren. Het signaleren van knelpunten, het meedenken met oplossingen en evalueren van de (nieuwe) situatie zijn belangrijke onderwerpen op de agenda. We streven naar een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden uit heel Leiden.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer
 

Gerelateerde artikelen

 
 

Betaald Parkeren 2e kwartaal 2016

Voor fase 2 waaronder Nieuw Leyden, Groenoord-Zuid, Noorderkwartier-West, Noorderkwartier-Oost en de Kooi vallen, start de invoering van betaald parkeren vanaf het 2e kwartaal 2016. Let op: de kraskaarten voor de Blauwe Zone zijn dan niet meer geldig!

 

Meer informatie over de invoering van Betaald Parkeren staat in de informatieblad pagina 1 en pagina 2 van gemeente Leiden met specifieke informatie over de tarieven, het gebied en de fasering voor invoering.

 
 

Uitwerking betaald parkeren

Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitwerking van het voorstel voor parkeerregulering in de schilwijken. Het doel is om parkeeroverlast in wijken te bestrijden als gevolg van (lang) parkerende auto’s die daar geen bestemming hebben.

 
 

Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren

Op dinsdag 28 april heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit genomen over de nieuwe parkeer- en tariefzones met bijbehorende venstertijden. Het college wijst nieuwe parkeerzones aan, daarom heet het een aanwijzingsbesluit. Op deze kaart zijn de parkeer- en tariefzones, en de venstertijden aangegeven.

Voor 17 juni kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit.