Noorderkwartier-Oost
 
Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Halloween

activiteiten van Stichting jeugd en welzijn leiden

Halloween

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

 
 
 

Reactie Voorzitters Overleg Leiden Noord op parkeernota 2014

Geachte voorzitter, geachte raadscommissie-leden, geachte wethouder,

 

Het VOLN heeft gevraagd en ongevraagd adviesrecht.

Op 9 sept. jl. heeft het VOLN , na de presentatie door de gemeente van de nota Hondenbeleid, zich gebogen over de nota parkeerregulering.

 

 

Het VOLN is blij verrast door de belofte die de gemeente waarmaakt met het vormen van beleid voor parkeerregulering. En tevens diep teleurgesteld met het niet nakomen van de afspraken voor vrij parkeren in de Kooi. Wij hebben afgesproken dat de wijken afzonderlijk zullen reageren. Een aantal punten willen wij met u delen.

 

 

Leiden Noord bestaat uit diverse wijken. VOLN is alleen voorstander van parkeerregulering in de wijken die dichtbij het centrum gelegen zijn. Met dien verstande dat dit alleen ingevoerd wordt waar bewoners aangeven dat dit wenselijk is. Dus vooral niet van boven opgelegd door de gemeente.

 

Het VOLN heeft in 2008 een eigen parkeerpeiling gehouden. Op basis daarvan heeft het college na aanvankelijke weigering uiteindelijk ingestemd met ons voorstel om ook in Leiden Noord West een pilotpproef blauwe zone in te voeren.  

 

De parkeer overloop naar andere wijken heeft tot nu toe al een natuurlijke grens bij de WdZ, afgaande op de ervaringen met de blauwe zone in NKW,GNZ en NL.

 

De uitbreiding naar het oosten vraagt om maatwerk. De gekozen grens inclusief de Kooi is voor ons een brug te ver. NKO heeft voor haar bewoners zelf te weinig parkeerplaatsen. Om te bepalen waar deze grens wel ligt, willen we graag verder met u in gesprek.

 

De blauwe zone is voor de meeste bewoners een prima oplossing voor de parkeerproblemen in de wijk.Alleen omdat de gemeente parkeerregulering budgettair neutraal wil financieren wordt nu overgestapt naar een gemeentelijke parkeerbelasting. Het VOLN schaart zich dan ook achter ex-SP wethouder Raymond Keur, die op de infoavond voor zone C  de wethouder opriep om samen met andere grote steden via de VNG zo snel mogelijk bij het Rijk gedaan te krijgen dat de opbrengsten van de blauwe zone naar de gemeentekas gaan.

 

Dit zou de oplossing zijn voor bijna alle negatieve consequentie van het voorgestelde plan. Verschillende zones ( B,C,en D)  rondom het centrum zijn al helemaal niet nodig  en beperken de burger in zijn keuzevrijheid. Het voorgestelde plan jaagt ons inziens alle ouderen en hulpbehoevenden de stad uit. Zij moeten immers door de invoering van de wet WMO veel meer voor zichzelf zorgen. Dat wordt hen door dit strenge en dure bezoekersbeleid niet gemakkelijk gemaakt.

 

 

Wat betreft het Kooiplein 

 

16 juni 2009 is het Akkoord op Hoofdlijnen door de raad besloten  en het Uitvoeringsbesluit Kooiplein 2010, Raadsvoorstel 10.0003 B&W besluit d.d. 5-1-2010, b&w besluit nr. 09.142 is vastgesteld en dus besloten door de raad.

 

De gemeente neemt de openbare parkeer garage Kooiplein af tegen kostprijs. Deze wordt na gereedkoming voor een periode van 10 jaar geëxploiteerd tegen nultarief en tot die tijd wordt er geen parkeeregulering op straat in de omgeving ingevoerd.

 

De gemeenteraad heeft dit besloten en dat is toch wel een ander verhaal dan dat van de Morspoort garage.

 

Om heel kort en duidelijk te zijn: Mocht de raad terug komen op dit besluit van 2010 dan stapt het VOLN onmiddellijk naar de rechter, want zij en de bewoners van de Kooi hebben in 2010 door deze belofte afgezien van juridische stappen. Een rechter beschermt gelukkig de democratische rechtsgang en daar zullen wij dan zeker gehoor krijgen.

 

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de raad niet gaat draaien, maar hoe wordt het ontstane probleem in overleg met ons dan opgelost?

Dit heeft ons inziens enorme consequenties  voor het doorgaan van het beoogde parkeerplan.

 

Er is een nota gepresenteerd, ontworpen aan de tekentafel, die geen enkele rekening houdt met meer dan 15 jaar Wijkontwikkelings Plan Leiden Noord. Het VOLN is dan ook zeer benieuwd naar de reacties van de heren Witteman en van der Hoeven, die wij beschouwen als visionaire grondleggers van het WOP.

Reacties

Reacties (1):
  • Door Sjaak kagenaar, 7 October 2014, 11:02

    Zo zie je maar weer dat je als burger gewoon op zijn hollands gezegd een oor wordt aan genaaid. 

    Wij als bewoners van de Ringkade moeten straks betalen voor een parkeervergunning terwijl

    Hier in de straat 40 parkeerplaatsen verdwijnen, hoe bedoel je zakken vullen!!!!

 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer
 

Gerelateerde artikelen

 
 

Bewonersenquête Blauwe Zone

De gemeente Leiden evalueert de proef met de blauwe parkeerzones. Bewoners en ondernemers van de wijken waar de blauwe zone is ingevoerd, omwonenden en ondernemers van de binnenstad wordt gevraagd wat zij van de proef vinden.

 

 

 

 
 

Evaluatie Proef Blauwe Zone

De evaluatie van de blauwe parkeerzones is digitaal beschikbaar. Klik hier voor het rapport.

 

De evaluatie bestaat uit drie onderdelen: een enquête die door 2800 bewoners en ondernemers in en rondom het blauwe zone gebied werd ingevuld, parkeertellingen en een inventarisatie van de kosten van de blauwe zone.

 
 

Leiden Noord niet tegen betaald parkeren!

Zowel vanuit de politiek als vanuit de wijk bereiken ons berichten naar aanleiding van een artikel in het LD als of het Voorzitters Overleg Leiden Noord (VOLN) tegen betaald parkeren is. In tegendeel zouden we willen zeggen.