aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

 

Voorlopig ontwerp Uitdaging (theehuis) Tuin van Noord

Sinds de keuze voor het basisconcept van de "Driepoot" is het plan voor een theehuis in de Tuin van Noord weer verder uitgewerkt.

Het zitgedeelte van het theehuis zal geconcentreerd worden in het transparante midden, waar de drie poten bij elkaar komen. In een van de poten zal een multifunctionele horecaruimte worden geprojecteerd met mogelijkheden voor het buurtmuseum om te exposeren op wanden e.d. In de andere poten komen respectievelijk keuken en een kleine werk-/kantoorruimte t.b.v. van het theehuis. Het plan wordt moet uiteraard worden kortgesloten met de gemeente!

Ontmoetingspunt De Uitdaging

De Uitdaging is een kleinschalig en bijzonder ontmoetingspunt met een gevarieerd programma dat gerealiseerd zal gaan worden in een park in Leiden Noord. Onderdelen van het ontmoetingspunt zijn onder andere een horecaruimte met keuken, het buurtmuseum Leiden Noord met kleine expositieruimte, een speluitgiftepunt en een klein kantoor. De planning is dat in mei 2014 De Uitdaging geopend zal worden.

 

Tuin van Noord

De Uitdaging is gelegen in de ‘Tuin van Noord’. Dit park wordt momenteel in het kader van het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord gerevitaliseerd zodat het park als "groene hart" van de wijk beter toegankelijk wordt en een meer centrale functie krijgt.

 

Driepoot

De Uitdaging heeft de karakteristieke vorm van een driepoot. In het middelpunt van het gebouw, ter plaatse van waar de drie poten samenkomen, bevindt zich het zitgedeelte van het theehuis. De overige ondersteunende programmaonderdelen zijn geprojecteerd in de drie poten rondom: het buurtmuseum in de kortste poot, keuken / speluitgifte en entree / sanitair / kantoor in de 2 langere poten. De verschillende programmaonderdelen worden visueel met elkaar verbonden door een uitkragend dak, dat tevens een belangrijke functie heeft vanuit duurzaamheid.

 

Alzijdig gebouw

De karakteristieke vorm van De Uitdaging maakt het mogelijk het gebouw een alzijdig karakter te geven (zonder voor- of achterkant), dat recht doet aan de vrijstaande positie in het park en aan de wens om vanuit het publieke zitgedeelte de omgeving in alle richtingen te kunnen overzien.

 

Duurzaam ontwerp

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het ontwerp. Het ontwerp voldoet aan de beginselen van de Trias Energetica en Cradle to Cradle. De energiebehoefte wordt beperkt door bijvoorbeeld zeer goed te isoleren, passief gebruik te maken van zonne-energie in voor- en najaar en optimaal gebruik te maken van daglicht. Tevens zal zo efficiënt mogelijk gebruik worden gemaakt van energie door bijvoorbeeld een lage temperatuurverwarming toe te passen en energiezuinige apparatuur. Voor de benodigde energie wordt maximaal gebruik gemaakt van energie uit duurzame bronnen, bijvoorbeeld door zonnecollectoren en PV cellen op het dak te plaatsen. De volledige constructie zal bestaan uit een demontabele, massieve houtconstructie van hernieuwbaar en duurzaam geproduceerd hout. Na de werkzame leven van het gebouw kunnen de onderdelen eenvoudig worden gedemonteerd en elders worden hergebruikt en opgebouwd dan wel worden gerecycled binnen de eigen biologische kringloop. Het dak zal worden voorzien van een groen grasdak.

 

Maatschappelijke doelstellingen

Naast duurzaamheid heeft De Uitdaging ook een aantal belangrijke maatschappelijke doelstellingen zoals het vergroten van de sociale samenhang en het wederzijds respect tussen de bewoners. De Uitdaging dient een belangrijke schakel te worden in het verbinden van mensen uit Leiden Noord: jong en oud, vitaal en kwetsbaar, autochtoon en allochtoon. Daarnaast dient De Uitdaging door middel van een aantrekkelijk activiteitenpakket, kansen te creëren voor maatschappelijke participatie van (kwetsbare) buurtbewoners en bij te dragen aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van de buurt.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer