Groenoord-Zuid
 
Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Tweede Leidse Geuzenspelen/Burendag

Buurtbarbecue Robert Kochplaats

Buitenspeeldag Robert Kochplaats

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

www.leiden-noord.nl

Nieuwe website

Feestelijk nieuws! Wij zijn het, Leiden-Noord. We willen jullie lat...

Feestelijk nieuws: vanaf nu hebben wij een nieuwe website www.leiden-noord.nl

Dinsdag namen zo'n 100 bewoners en andere belanghebbenden deel ...

Update derde participatiebijeenkomst over het Energiepark

 
 
 

Notulen ALV Groenoord Zuid

Na een welkomswoord van André stellen de aanwezigen zich in het kort voor en wordt de agenda vastgesteld
Besproken agendapunten:

1. Een veilige buurt
 
Naar aanleiding van de bovenstaande sheets vindt de discussie plaats. Angelina meldt dat de gemeente bezig is de buurt alcoholvrij te krijgen. Ondanks mogelijke meldingsmoeheid bij de eerdere melders van overlast adviseert zij om altijd melding te maken (0900-8844), zodat dit geregistreerd wordt. Daarnaast is het van belang haar een mail te sturen (a.de.roode@leiden.nl), zodat ze actie kan ondernemen. Ze heeft korte lijnen bij de gemeente en is zeer kordaat.
 
 
2
 
Het idee heerst dat de overlast meer veroorzaakt wordt door jongeren dan door daklozen. Ton meldt dat overlast langs het water veroorzaakt wordt door ouderen, nl vissers die de doorgang belemmeren.
 
Wat betreft de mogelijke aanpak van hang-/indrinkjongeren wordt gezegd dat voor de leeftijd 16-20 jaar er ook geen plek of voorzieningen zijn in de wijk. Ook voor de jongere kinderen zouden meer voorzieningen nodig zijn. Greet stelt voor om samen met een paar buurtbewoners een plan te maken, hiermee naar de wijkvereniging te stappen zodat ideeën uitgewerkt kunnen worden en er met goed uitgewerkt plan voor aanspraak op subsidie/projecten richting de gemeente kan gaan. De bankjes aan het begin van de Haarlemmerweg zijn daar weggehaald en een eind verderop langs het water gezet. Enkele aanwezigen zien die bankjes daar graag terug.
 
2. Een mooie groene buurt 
 
De lopende projecten in de buurt worden door André en Marieke gepresenteerd en aangevuld door 
 
Anja vanuit de Groengroep: 
 
 Haarlemmerweg: geveltuintjes, plan groene boulevard
 Hansenstraat (en zijstraten): fietsparkeerplan, tuintjes combi boomspiegels, paar grote plantenbakken combi met zitplaatsen
 Doorgang Snelliusplaats: trottoir door laten lopentot onder het poortje, voetgangersdoorgang ipv fietdoorgang
 Herinrichting straten Noorderkwartier-West
 Herinrichting Maresingel/Rijnsburgersingel
 
De door de Groengroep georganiseerde pinda-slinger en vetbollen middag was dit jaar (15 jan) druk bezocht. 
 
Op de pleintjes en de straten zijn:
 
 Pruimenboompjes op het ‘gele’ pleintje gezet
 3 tot 4 acties geweest op de Robert Kochplaats en de Snelliusplaats om alles te snoeien en te wieden
 Zijn 2 x 2 compostbakken opgesteld, die van de gemeente aangeschaft mochten worden
 Is een geveltuintjes plantdag op 3-12-2016 geweest
 Heeft men zich ingezet voor het plaatsen van de gierzwaluwkasten en heeft men inmiddels 
 
de vergunning van de gemeente verkregen voor het plaatsen van een gierzwaluwtil in het Marepark. De feestelijke opening van de til is 11 maart.
 
Het antwoord op de vraag van Thom waarom speciaal de gierzwaluw? De gierzwaluw is een stadvogel en heeft door de nieuwere bouw de laatste jaren steeds minder toegankelijke ruimtes onder de daken om te broeden.

Marieke vraagt aandacht voor de burgertop, die op 22 maart in de stadsgehoorzaal plaatsvindt.  De Leidse burgertop is een initiatief van twintig Leidenaren. De naam L750 hieraan verbonden is een verwijzing naar het 750-jarige bestaan van Leidens Stadsrechten.  De start van L750 wordt gevormd door een serie huiskamergesprekken: in groepen van 8 tot 10 gaan Leidenaren bij iemand thuis in gesprek over de stad. Waar ben je trots op? Waar moet meer aandacht voor komen? Wat wens je Leiden toe? En wat mis je nog in de stad? Iedereen kan deelnemen aan de gesprekken. L750 hoopt op een divers publiek: jong en oud, geschoold en ongeschoold en uit alle wijken van de stad. 
 
 
3
 
Iedereen met hart voor de stad kan meedoen. Na de huiskamergesprekken vindt de eerste Leidse Burgertop plaats. 
 
Timo Gubbens (mauritsstraat 26) houdt op 28 februari as vanaf 20.00 u een huiskamergesprek in het kader van de burgertop. De Groengroep vraagt nog mensen in de buurt die willen helpen met het snoei- en wiedwerk
 
3. Een actieve Buurt
 
Greet Meesters licht de bovengenoemde activiteiten de het laatste jaar hebben plaatsgevonden toe. Wat betreft de komende activiteiten is informatie te vinden in de nieuwsbrief te vinden in de 
nieuwsbrief/leidennoord.nl
 
Op 15 maart as huisvest de locatie Meet @ Greet het Stembureau.
 
4. Financieel jaarverslag
 
Het financieel jaarverslag 2016 van de Buurtvereniging Groenoord-Zuid krijgt iedereen op papier uitgedeeld en wordt toegelicht door Thom Haller
 
Het boekjaar 2016 laat alles bij elkaar een positief saldo zien dat wordt toegevoegd aan de reserves voor de toekkomst. De cijfers in het verslag gaan over de vereninging Groenoord-Zuid, met daarin de sub-potjes NKW (Noorder Kwartier West), Meat@Greet en Groenoord-Zuid Algemeen
 
5. Bestuurssamenstelling
 
Ellen ten Hoeve treedt af als secretaris. Als nieuwe sekretaris wordt Stella Henquet benoemd. André gaat nog na of Ellen Erelid van het bestuur kan blijven.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer
 

Gerelateerde artikelen

 
 

Verslag Burendag in Groenoord Zuid, NKW en Nieuw Leyden (door Emile van Aelst)

Zaterdag organiseerden de wijken Groenoord Zuid, Noorderkwartier-West en Nieuw Leyden gezamenlijk Burendag 2014. Tegen drie uur begon het feest met en optreden van drumfanfare FBL op het gele plein in het midden van de twee wijken...

 
 

Energiepark informatieavond over de uitkomsten van de huiskamergesprekken

De visie van (wijk-)bewoners op ontwikkeling Energiepark e.o. wordt besproken. De avond wordt georganiseerd door Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt. Bewoners vanuit de wijken Nieuw Leyden, Groenoord Zuid en Noorderkwartier West zijn van harte welkom

Datum: donderdag 6 december 2018

Tijd: 19:45-21:30 uur (inloop vanaf 19:30 uur met koffie/thee)

Plaats: gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Meer informatie: www.noordvest-molenbuurt.nl 

 

 
 

Nieuwe speelplaats Snelliusplaats

Eindelijk is het zover. De snelliusplaats heeft nieuwe speeltoestellen!