Groenoord-Noord

geluidsschermen 2006

Buurtvereniging Groenoord Noord

Secretariaat:
Frans van Mierisstraat 26
2316 AN Leiden

Leiden, 5 May 2008

Betreft: Geluidschermen Willem de Zwijgerlaan

Geachte College, geachte heer John Steegh,

Al geruime tijd bezorgt de Willem de Zwijgerlaan geluidsoverlast aan de bewoners van de wijk Groenoord Noord. Dat is de laatste jaren erger geworden, met name doordat de verkeersintensiteit op de weg is toegenomen, maar mogelijk ook ten gevolge van het vernieuwen van de asfaltlaag. Reeds om 06.30 uur dringt het geluid van het verkeer de (slaap-)kamers van de huizen binnen en dat duurt de hele dag door. Onze Buurtvereniging zou graag zien, dat om die geluidhinder te bestrijden plexiglas schermen worden geplaatst op de brug over de Haarlemmertrekvaart en worden doorgetrokken tot aan de Lucas van Leidenstraat.

Wij hebben hierom reeds eerder verzocht, onder verwijzing naar de gelukkige wijze waarop geluidhinder met schermen wordt bestreden op de Bevrijdingsbrug (met transparante kunststof schermen). Een dergelijke oplossing zouden wij graag bij de Willem de Zwijgerbrug (en haar afritten) herhaald zien.

Tot nu toe is daarvan nog niet gekomen. Dat komt onder meer, omdat eerst onderzocht is of ondertunneling van de Willem de Zwijgerlaan mogelijk zou zijn, en vervolgens het effect van het nieuwe asfalt is afgewacht. Het één gaat echter niet plaatsvinden op dit traject en het ander heeft niet een positief effect gehad, zodat thans het moment is gekomen om een ingreep te laten plaatsvinden ter bestrijding van de geluidoverlast.

Wij richten dit verzoek aan het hele College, ter attentie van wethouder John Steegh, omdat we aannemen, dat de portefeuille bereikbaarheid en omgevingskwaliteit de meeste raakvlakken met het onderwerp heeft. Er zijn ook aanknopingspunten met de portefeuille van wethouder Marc Witteman, maar het plaatsen van de schermen kan heel goed los gezien worden van de andere ontwikkelingen in Leiden Noord en hangt daar ook feitelijk niet mee samen, zodat de uitvoering van die plannen niet behoeft te worden afgewacht.

De start van een nieuw College, met welks samenstelling wij u gaarne feliciteren, leek ons het juiste moment om te vragen om een beslissing in dezen.

In afwachting van uw bericht

Hoogachtend,

J. Hemelaar

Buurtvereniging Groenoord Noord - KvK inschrijfnummer: 28079932 - bankrekeningnummer: 88.11.833.18

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer