Groenoord-Noord
 

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 

Verslag wijkbespreking Groenoord d.d. 8 december in wijkpolitiebureau

Aanwezig: Diverse bewoners, wijkpolitie, Ruud Arnoldi (buurtopbouwwerk LWO).

1 samenwerking politie/ bewoners
Zowel politie als bewoners gaan uitgebreid in op de ontstane situatie. De politie geeft aan dat zij in Groenoord net zo hard hun best doen als in de rest van Leiden-Noord; uit meldingen blijkt niet dat er meer aan de hand is dan in de rest van de wijk; er is de laatste tijd meer inzet geweest via bikers en controle op de Haarlemmerweg. Drugsmeldingen hebben alleen zin als ze heel concreet zijn.

Verslag ALV 4 april 2005


Agenda:
1. Verslag activiteiten 2004
2. Financiële verantwoording 2003 en 2004
3. Verkiezing bestuur
4. Vooruitblik en w.v.t.t.k.


Hein Dijkerman zat de ALV voor.

1. De Buurtvereniging heeft in 2004 het volgende gedaan:
In januari 2004 is bezwaar tegen spooremplacementplannen van NS Rail ingediend. Dit bezwaar is onlangs gegrond verklaard.

In februari 2004 hebben we ons sterk gemaakt voor het behoud van de villa aan de Maredijk. Dat is een succes geworden: het is nu een monument en mag niet worden gesloopt.

Onze wensen m.b.t. Rijsbergenterrein zijn op 22 maart 2004 naar voor gebracht. Zij zijn ingewilligd. Er is inmiddels 2 x gras ingezaaid. Als het gras opgekomen is,komt er kinderspeelwerktuig.

Onze buurtbewoonster Saar overleed 30 maart 2004. Hein heeft haar overlijden door de wijk heen aangezegd. Er is een prachtige grafkrans door de buurt gekocht.

Op 12 april was er weer een paaseierenzoekactie. Dertig kinderen deden mee.

Begin juni is er een bezwaarschrift ingediend tegen de verleende kapvergunning van bomen aan de overkant van de Haarlemmertrekvaart. De kapvergunning is naar aanleiding daarvan ingetrokken.

Op 23 juni 2004 bracht het bestuur een inbreng in voor de ontwikkeling van Leiden Noord.

Het bestuur nam ook deel aan negen vergaderingen van de klankbordgroep.

Op 13 oktober 2004 was er een ALV waarbij de klankbordgroep haar plannen presenteerde voor de ontwikkeling van Groenoord Noord en het Groenoordhallenterrein.

In januari 2005 werd bezwaar aangetekend tegen het feit dat voor de oude panden op de Big Bosslocatie ene sloopvergunning was verleend, zonder dat er een plicht aan de eigenaar was opgelegd om er iets behoorlijks voor terug te brengen (bijvoorbeeld een al dan niet tijdelijk parkje om lichtinval en geluidsoverlast van auto's op de Schipholweg te voorkomen).

In januari 2005 werd ook een zienswijze ingediend over het Groenoordhallenterrein. Aangesloten werd bij de plannen van de klankbordgroep en bezwaar werd aangetekend tegen de plannen van de gemeente tot hoogbouw aan de grens van de wijk. De zienswijze is te vinden onder "nieuws" op www.Leidennoord.nl.

2. Uitgedeeld werd een financiële verantwoording over 2003 en 2004.
Hein gaf daarbij een toelichting. Vorig jaar is geen contributie geheven, omdat er zoveel andere bronnen werden aangesproken. We blijken de enige Leidse buurtvereniging te zijn, die van verschillende kanten wordt gesubsidieerd. De totale inkomsten en uitgaven zijn overigens beperkt (€ 1.632,50 in 2003 en € 1.785,20 in 2004). Er is € 106 gereserveerd om nog iets ter nagedachtenis aan Saar te doen. Dat komt omdat er zoveel geld voor een grafkrans werd gegeven, dat daarvan dit bedrag over bleef. Na de toelichting van Hein werden Egbert Dijkstra en Marianne Budde benoemd tot leden van de kascommissie vormen die de boeken over deze jaren zullen controleren.

3. Afgetreden zijn Hermien Rietveld, Pieter de Krom en Jos Hemelaar.
De laatste twee stelden zich herkiesbaar. Opnieuw verkiesbaar stelde zich Hein Dijkerman voor de functie van voorzitter. Er waren geen andere kandidaten. Alle zich verkiesbaar stellende kandidaten werden met algemene stemmen gekozen. Hermien werd van harte bedankt voor haar inzet gedurende haar voorzitterschap. Het bestuur riep leden, die alsnog zouden willen toetreden tot het bestuur, op zich te melden. Er is daarvoor nog ruimte.

4. Er zijn nu 145 leden (op circa 155 brievenbusadressen).
Het bestuur is van plan meer gebruik te maken van enquêtes, als er ontwikkelingen zijn waarbij we de buurt willen betrekken. Ook wordt nu al gebruik gemaakt van de website www.Leidennoord.nl. Uit de zaal kwam de tip ook www.Groenoord.nl te bezoeken, de website van de Historische werkgroep Groenoord.

Straatspeldag
Op 1 juni 2005 is het weer straatspeeldag. Wil organiseert het. Maar Wil gaat daarna verhuizen. Het zou handig zijn als degenen die overwegen om het stokje in 2006 over te nemen, dit jaar met Wil meelopen. Wie wil?

Maaike Nieuwstraten verzocht om zo mogelijk een datum te krijgen van de gemeente voor de plaatsing van het toegezegde kinderspeeltuig op het voormalig Rijsbergenterrein. Hein zal zich daarmee belasten.

De vergadering duurde niet lang. Dat was ook niet anders verwacht. Wel werd er nog geruime tijd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor het verslag: Jos Hemelaar
7 april 2005

< VORIGE   1  2   VOLGENDE >
 

Verbeter je buurt


  Hieronder treft u de "verbeterjebuurt" kaart aan met de door buurtbewoners ingebrachte knelpunten en ideeën over onze buurt. Wilt u zelf simpel en snel een melding openbare ruimte doen, gaat u dan naar de website van verbeterjebuurt, vul uw postcode in en plaats een "punaise" of een "lamp". De gemeente Leiden werkt mee aan dit initiatief.