Groenoord-Noord
 

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Een fijn plein om samen te zijn! Dat is de slogan van het nieuw ing...

Feestelijke opening Arubapad!

Stichting Jeugd en Welzijn en Libertas Leiden organiseren weer een ...

Het gezellige kerstfeest voor ouderen!

De midwintertuinmarkt, een gezellige braderie die voor het eers...

Midwintertuinmarkt Tuinvereniging Ons Buiten

 
 
 

Huisvesting vluchtelingen met vergunning verspreid door de stad en wooneenheden voor mensen uit de maatschappelijke opvang in pand Sumatrastraat

De gemeente Leiden heeft afgelopen maanden in de hele stad actief gezocht naar geschikte locaties voor woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De panden Turkooislaan 131 en de huizen aan Rhijnvreugd (1-6) zijn door het college geselecteerd en aangewezen voor mogelijke huisvesting van deze vergunninghouders. Ook zijn verschillende terreinen in de stad onderzocht op de mogelijkheid er tijdelijke woningen te plaatsen. Daarnaast is er gekeken naar woonruimte voor mensen uit de maatschappelijke opvang. Het pand Sumatrastraat 195 wordt hiervoor nader onderzocht.

Er is in Leiden hard gezocht naar panden en terreinen die op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt voor extra woningen voor vergunninghouders, zodat er geen verdringing op de sociale woningmarkt ontstaat. Het gaat om mensen die al langere tijd in Nederland verblijven en wachten op een woning. Op deze manier draagt de Leidse regio bij aan een snellere uitstroom vanuit de asielzoekerscentra (azc) en kunnen nieuw aangekomen vluchtelingen daar een plek krijgen.

 

Potentiële panden zijn beoordeeld op een aantal criteria zoals beschikbaarheid, bouwkundige staat, parkeerruimte en sociale inbedding. In het pand aan de Turkooislaan kunnen circa  24 vergunninghouders een woning krijgen en de huizen aan Rhijnvreugd bieden ook aan circa 24 personen woonruimte. Daarnaast is er een quick scan uitgevoerd naar een zestal terreinen in de stad:

 

1.         terrein naast de Rhijnvreugd: woningen voor ca. 35 personen

2.         terrein achter het klooster aan de Vrouwenweg: woningen voor ca. 50 personen.

3.         terrein van het Hoogheemraadschap aan de Voorschoterweg: woningen voor ca. 150 personen.

4.         terrein aan de Wassenaarseweg nabij de Willem Einthovenstraat: woningen voor ca. 50 personen

5.         terrein aan de Gabriël Metzustraat: woningen voor ca. 50 personen

6.         terrein tussen Europaweg en Vrouwenweg: woningen voor ca. 150 personen.

 

Naar aanleiding van deze quick scan stelt het college aan de raad voor nader te onderzoeken of deze terreinen inderdaad geschikt zijn om er voor een periode van 5 tot 10 jaar woningen op te plaatsen. 

 

Versneld inburgeren

Naast het versneld huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning, zet Leiden ook in op versneld inburgeren. Het college doet daarom ook een voorstel voor een nieuwe werkwijze om toegelaten vluchtelingen sneller en beter te integreren in de samenleving. Door al direct nadat de verblijfsvergunning is verleend de begeleiding naar werk of vrijwilligerswerk, gecombineerd met intensief taalonderwijs, te organiseren kunnen mensen ook sneller meedraaien in de Leidse samenleving.

 

Vluchtelingenwerk blijft het eerste contact voor de vergunninghouders na aankomst in Leiden. Zo snel mogelijk gaan deze nieuwe inwoners deelnemen aan een intensief programma, waarvan het vinden van een betaalde baan of  toegang tot het onderwijs het einddoel is. Dit laatste geldt met name voor jongeren. Intensief taalonderwijs is één van de middelen om dat te bereiken. Wie Nederlands spreekt, heeft immers veel meer kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat niet alleen om participatie op de arbeidsmarkt. Er is ook veel aandacht voor de integratie van de vluchteling in de samenleving als geheel. Daarom worden de samenwerkingspartners in de stad op het terrein van jeugd, zorg en welzijn hierbij betrokken. Ook een groot aantal vrijwilligers zet zich voor dit doel in.

 

Uitstroom maatschappelijke opvang

De gemeente Leiden heeft de afgelopen maanden ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om mensen die uit de maatschappelijke opvang komen te huisvesten. Het gaat om mensen die nog ongeveer 6 maanden worden begeleid door de Stichting De Binnenvest. Na deze periode zetten zij de stap naar het volledig zelfstandig wonen. Het pand aan de Sumatrastraat is een voormalig schoolgebouw, waarin wooneenheden voor ongeveer 16 mensen uit de maatschappelijke opvang goed lijkt te kunnen worden gerealiseerd.

 

Voor meer informatie

Team Bestuur en Communicatie

Gemeente Leiden

071 - 516 50 55

persvoorlichting+leiden+nl

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer
 

Gerelateerde artikelen

 
 

Bezoek een duurzaam huis in Leiden-Noord

In het hele land openen duurzame huiseigenaren hun deuren tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 3 en 10 november. Ook de gemeente Leiden doet hieraan mee. Met een grote variatie in woningen en soorten maatregelen is de huizenroute voor iedereen die zich wil oriëteren op duurzaam en energiezuinig wonen een aanrader. 

 
 

Zaterdag 21 maart is NLDoet.

Een dag waarop veel Nederlanders vrijwilligerswerk doen en ervaren hoe leuk het is om je in te zetten voor iemand anders. Geld verdien je er niet mee, maar waardering en plezier vergoeden dat ruimschoots. VTV Leiden organiseert voor mensen met een beperking vrijetijdsbesteding, het clubhuis is aan de Gabriel Metzustraat te Leiden.

 

Tweede Leidse Geuzenspelen/Burendag

Zondag 30 september vindt de tweede Leidse Geuzenspelen en Burendag plaats. 

Aanvang: 12.30 in het Marepark