aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Tweede bijeenkomst Energiepark

Een fijn plein om samen te zijn! Dat is de slogan van het nieuw ing...

Feestelijke opening Arubapad!

 

Voorzittersoverleg Leiden-Noord verzet zich tegen afschaffing voorrangsregeling 

Alweer enige tijd geleden, namelijk op 28 november heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om de voorrangsregels bij toewijzing van nieuwbouwwoningen in de vrije sector voor onder andere het niewbouwproject Nieuw Leyden af te schaffen.

Aanleiding voor dit besluit is dat de Nederlandse wetgeving het hanteren van voorrangsregels in de vrije sector woningbouw verbiedt. In de vrije sector moet volgens deze wet sprake zijn van een vrije marktwerking. Het hanteren van voorrangsregels belemmert deze werking. In het bestluit van het college is opgenomen dat het voor bepaalde bouwprojecten mogelijk wordt om deze beperkt bekend te maken.

Voor woningen in de sociale huursector blijft het gebruik van voorrangsregels wel toegestaan. Voor sociale huurwoningen gelden geen veranderingen.

De voorrangsregeling werd op uitdrukkelijk verzoek vanuit het wijkoverleg en gesteund door Wethouder Ron Hillebrand ontwikkeld en ingevoerd. De voorrangsregeling was met name van belang vanwege de doelstelling van het WijkOntwikkelingsPlan om "wooncarrière" in Leiden-Noord mogelijk te maken.  De regeling moest ook vooral voorkomen dat mensen die stijgen op de sociale ladder en/of inmiddels een hoger inkomen hebben, bijna per definitie verplicht worden om de wijk te verlaten.

Dat de regeling ook werkte bleek bij de eerste fase van Nieuw Leyden; 80% van de uitgegeven percelen onder particulier opdrachtgeverschap waren inschrijvingen vanuit Leiden-Noord.

Begin december heeft het Voorzitteroverleg Leiden-Noord kennis genomen van het standpunt van het College. Ondanks dat de Wethouder melde niet anders te kunnen, heeft het Voorzittersoverleg zich de noodzaak afgevraagd om dat op die manier actief vast te leggen; is de Wethouder "niet roomser dan de paus".

Op landelijk niveau oa. door de kersverse nieuw Minister Vogelaar, maar ook door de VROM-Raad,  wordt echter keer op keer het belang onderstreept dat bewoners enerzijds als sociale stijgers, wooncarriere moeten kunnen maken in hun wijk en anderzijds terug moeten kunnen keren in hun wijk na sloop of ingrijpende woningverbetering. Als dat een landelijk en lokaal belangrijk uitgangspunt is, dan is het dus zeer de vraag of dan de vrije marktwerking, die het nu klaarblijkelijk onmogelijk maakt om een voorrangsregeling te hanteren, maar niet even ter zijde geschoven moet worden in het belang van het toewerken naar de "prachtwijk Leiden-Noord". Misschien moeten raadsleden en het College de Minister vragen de wet aan te passen !

 

 

 

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer