aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 

Informatie herinrichting Willem de Zwijgerlaan

(thumb) overzichtwdzl.jpgLeiden, 8 maart 2009

Op woensdag 25 maart starten de eerste werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan. De start volgt na een jaar van voorbereidingen, voornamelijk het verleggen van kabels en leidingen. In deze eerste fase wordt de vernieuwde Gooimeerlaan aangelegd en wordt het kruispunt IJsselmeerlaan/Sumatrastraat vernieuwd.

Planning uitvoering herinrichting 2009-2012

De werkzaamheden duren in totaal zo'n 4 jaar. Het werk wordt verdeeld in 3 fasen:

fase 1: maart - december 2009
aanleg vernieuwde Gooimeerlaan en vernieuwing kruispunt IJsselmeerlaan/Sumatrastraat

fase 2: 2010/2011, duur: 1,5 tot 2 jaar
aanleg overkluizingen ter hoogte van de Gooimeerlaan en ter hoogte van de huidige Kooilaan

fase 3: 2012, duur: 1 jaar
resterende wegvakken

Werkzaamheden eerste fase

Tot en met het einde van 2009 wordt er gewerkt aan:

Verleggen Gooimeerlaan

In de eerste fase van uitvoering wordt de Gooimeerlaan verlegd. De eerste periode is de aannemer bezig op het Groenoordhallenterrein met de aanleg van de nieuwe weg. Daar zullen weggebruikers van de Gooimeerlaan niet veel last van ondervinden. Vervolgens wordt de nieuwe (verlegde) Gooimeerlaan aangesloten op de bestaande. De Gooimeerlaan zal niet afgesloten worden. Wel zal het verkeer hinder ondervinden, bijvoorbeeld wanneer het verkeer tijdelijk langs het werk wordt omgeleid. We doen er echter alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Vernieuwing kruispunt IJsselmeerlaan/Sumatrastraat

Het kruispunt wordt in zijn geheel vervangen. Dat gebeurt in drie deelfasen:

De zuidelijke rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan vanaf de St. Eustatiusstraat tot de Zijlbrug en de Sumatrastraat vanaf de Surinamestraat.

De westelijke helft van de IJsselmeerlaan en de noordelijke rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan ten westen van de IJsselmeerlaan (tot het Stuyvesanthof).

De oostelijke helft van de IJsselmeerlaan en de noordelijke rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan ten oosten van de IJsselmeerlaan (tot de Zijlbrug).

De IJsselmeerlaan hoeft door deze aanpak niet afgesloten te worden, behoudens één week. Wel zal het verkeer hinder ondervinden, bijvoorbeeld wanneer het verkeer tijdelijk langs het werk worden omgeleid.

Verkeersmaatregelen

De Willem de Zwijgerlaan blijft gedurende de werkzaamheden open voor verkeer. Wel moet rekening worden gehouden met stremmingen en vertragingen. Dit geldt in het bijzonder voor:

mei - juni 2009: vernieuwing gastransportleiding.

vanaf januari 2010: gehele tweede uitvoeringsfase

Tijdens deze perioden worden over langere gedeeltes de dubbele rijstroken aan beide kanten teruggebracht naar enkele rijstroken en geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Ook worden enkele aansluitingen deels of geheel afgesloten.

Alternatieven

We raden u aan om - indien mogelijk - buiten de spits te rijden en zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer.

De provincie Zuid-Holland heeft op haar website een prima fietsrouteplanner

Kijk voor informatie over het openbaar vervoer op www.9292ov.nl

Waarom wordt de Willem de Zwijgerlaan vernieuwd?

De Willem de Zwijgerlaan is een belangrijke schakel in het verkeerscirculatieplan en moet worden aangepast. De weg is versleten, er wordt een toename van verkeer verwacht en er zijn gewijzigde verkeerskundige eisen.

De herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan speelt een belangrijke rol binnen het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord. De huidige weg splitst Leiden Noord in een noordelijk en zuidelijk deel. De herinrichting zal deze barrièrewerking flink verminderen.

De toekomstige Willem de Zwijgerlaan

Door hoogwaardige herinrichting, het aanbrengen van groene elementen en met name de bouw van twee overkluizingen krijgt de nieuwe Willem de Zwijgerlaan een totaal ander karakter. Door de overkluizing ter hoogte van de Gooimeerlaan komt het park 'Tuin van Noord' aan de voeten te liggen van Nieuw Leyden. Door de overkluizing ter hoogte van de huidige Kooilaan kan het centrum Kooiplein uitgebreid worden. Op de overkluizingen worden fiets- en voetpaden aangelegd. De overkluizingen zorgen voor verkeersveilige oplossingen. Verkeerslichten komen te vervallen zodat het verkeer beter doorstroomt en de luchtkwaliteit langs de route verbetert.

Filmpjes

Bekijk de volgende filmpjes over de Willem de Zwijgerlaan via YouTube:

Reconstructie Willem de Zwijgerlaan

Informatieavond verkeersbesluit

Boringen Willem de Zwijgerlaan

Informatiebijeenkomst voor ondernemers

Op dinsdag 10 maart a.s. organiseren wij een informatiebijeenkomst in de Groenoordhallen voor ondernemers in Leiden en Leiderdorp. Hier presenteren we de plannen voor de uitvoering van de reconstructie Willem de Zwijgerlaan en er is een informatiemarkt waar men individuele vragen kunnen stellen.

Datum: dinsdag 10 maart 2009
Tijdstip: 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.15)
Locatie: Restaurant De Schans, Groenoordhallen (tussen Groenoordhal en Van der Werfhal), Willem de Zwijgerlaan 2

Meer informatie

Voor vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij: Servicepunt Bouwen en Wonen, tel. 071-516 55 02 of per e-mail: service.bowo+leiden+nl.

De verkeersbesluiten, het uitvoeringsbesluit en verslagen van informatieavonden vindt u in het archief.

In het informatiecentrum van Nieuw Leyden is een Infopunt Leiden Noord geopend. Hier kunt u terecht voor nieuws uit de wijk, achtergrondinformatie en vragen, ook over de Willem de Zwijgerlaan. Het informatiecentrum van Nieuw Leyden is te vinden op Slachthuislaan 31. Openingstijden: maandag t/m woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie over bereikbaarheid: Leiden bereikbaar.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer