aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Kom je ook een afvalmonster knutselen? En de Tuin van Noord opruime...

GoNoord! naar buiten(1)

 

STOP RINGWEG OOST - GEEN OPLOSSING VOOR HET VERKEERSPROBLEEM

(thumb) ringweg tunnel.pngLeiden, 18 juli 2008,

In Leiden kan je geen kant op met de auto, je staat muurvast! De Rijnland Route kan veel problemen oplossen, maar het is niet zeker of deze ooit wordt aangelegd. Nu wil de gemeente de Hooigracht afsluiten voor autoverkeer voor de Rijn Gouwe Lijn. Auto's moeten uitwijken naar de aan te leggen Ringweg Oost. De gemeenteraad heeft ingestemd met de weg. De bevolking mag nog kiezen uit twee varianten. (direct inspraakreactie tegen variant via Sumatrastraat downloaden en opsturen !)

De Ringweg Oost start bij het Lammenschansplein en volgt eerst de Kanaalweg tot de Hoge Rijndijk. Vervolgens gaat de Ringweg Oost verder over een nieuw aan te leggen brug over de Nieuwe Rijn en vervolgt zijn weg over industrieterrein de Waard. In het ideale scenario verdwijnt de Ringweg Oost dan in een tunnel onder de Zijl naar de Zijldijk; via de Rietschans wordt de Ringweg aangesloten op de Willem de Zwijgerlaan.

Het ideale scenario kost veel geld en dat geld is er nog niet. Een tweede variant is dat het stuk Kanaalweg tot en met de brug over de nieuwe Rijn hetzelfde blijft, maar dat er geen tunnel onder de Zijl komt. Het verkeer wordt dan bovengronds via bestaande wegen - de Sumatrastraat, Lage Rijndijk en Zijldijk - met 1-richtingverkeer van en naar de Willem de Zwijgerlaan geleid.

Variant 1 Zijldijk (tunnel) Variant 2 Zijldijk en Sumatrastraat
ringweg tunnel.png ringweg sumatra zijldijk.png

Wat zijn de gevolgen:

Voor de Professoren- en Burgemeesterwijk

Variant 2: Kanaalweg 13.000 auto's/dag (2005: 10.000), Sitterlaan 3.100 auto's (2005: 1.900)

-Geluidsoverlast en luchtvervuiling door auto's en boten die in de file staan/liggen
-Wijkontsluiting verslechterd: waarschijnlijk worden veel afslagen afgesloten
-Sluipverkeer: Roomburgerlaan- Fruinlaan -Zoeterwoudse Singel alternatieve route door de stad
-Burggravenlaan en de Sitterlaan worden veel drukker, worden wijkontsluitingswegen
-Verslechterde verkeersveiligheid voor m.n. de Julius Ceasarbrug en de scholen
-Verdwijnen van de bomen langs de Kanaalweg

Hoge Rijndijk

Variant 2: 12.900 auto's per dag passeren het nieuwe kruispunt, huidige situatie 0

-Opstoppingen bij het kruispunt
-Dramatische verslechtering leefkwaliteit
-Enorme toename geluidsoverlast en luchtverontreiniging

Waardeiland

Variant 2: Hoge Rijndijk 33.000 auto's per dag (2005: 25.000)

-Door toename autoverkeer Hoge Rijndijk is de wijk onbereikbaar (ook voor noodhulp) Verslechtering van luchtkwaliteit en -toename geluidsoverlast
-Uitzicht op een Ringweg i.p.v. op bomen Admiraal Banckertweg

Meerburg/Roomburg

Variant 2 Hoge Rijndijk bij Wilhelminabrug: 33.000 auto's per dag (2005: 25.000)

-Willem van der Madeweg: 32.000, (2005: 18.000)
-Door toename autoverkeer Hoge Rijndijk en Willem van der Madeweg is de wijk onbereikbaar
-Verslechtering van luchtkwaliteit en toename geluidsoverlast

Zeeheldenbuurt

Variant 2: Ringweg Oost 12.900 auto's per dag, huidige situatie 0

-Ringweg Oost kan alsnog over de Admiraal Banckertweg geleid worden
-fietsverkeer richting Sumatrastraat en Zijldijk/Leiderdorp wordt onveiliger
-In het geval van 1-richtingverkeer Zijlsingel verslechtering van ontsluiting van de wijk

De Kooi/Lage Rijndijk

Variant 2: Sumatrastraat 12.160 auto's per dag (2005: 6.870)

-Toename geluidsoverlast, afname luchtkwaliteit
-Sloop huizen
-Toename verkeersonveiligheid
-Gevaar van verzakking van huizen

Zijldijk

Variant 2: Zijldijk 3.950; variant 1: 20.570 auto's per dag (2005: 5.310)

-Toename geluidsoverlast, afname luchtkwaliteit
-Toename verkeersonveiligheid m.n. voor fietsers richting Leiden
-Gevaar van verzakking van huizen

KOM IN ACTIE:


Informeer u: alle documenten staan op www.leiden.nl/ringwegoost
Geef uw mening tijdens de inspraak: u kunt tot 1 september uw schriftelijke inspraakreactie sturen aan: Leiden Leiderdorp,
Download u het standaard reactieformulier en vult u de standaard reactie nog aan met een persoonlijke noot.

U kunt uw reactie rechtstreeks opsturen naar het College, of in de brievenbus doen bij Ton Steenbergen, Lombokstraat 50. Het wijkcomite de Kooi zorgt er dan voor dat uw reactie bij het College van BenW terecht komt.

College van B&W College van B&W, t.a.v. W.Homan t.a.v. W.P. Kaandorp
Postbus 9100 Postbus 35
2300 PC Leiden 2350 AA Leiderdorp

Kom naar de inspraakavond: 27 augustus 20.00 uur,de Zijl Bedrijven, Le Pooleweg 11 Leiden.

U kunt daarbij gebruik maken van een standaard reactie formulier dat u hier kunt downloaden en opsturen!


Contactpersonen:

Buurtcomité Kanaalweg (ook Prof. Burg.wijk): M. van der Meer, Kanaalweg 18

Ver. een Brug Teveel/Hoge Rijndijk: P. van Aartsen, Utrechtse Jaagpad 63

Buurtver. Zeeheldenbuurt: C. Arnoldus, Heemskerkstr. 57

Wijkcomité de Kooi (ook Lage Rijndijk): T. Steenbergen, Lombokstraat 50

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer