aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 

Ringweg-oost via Sumatrastraat roept veel discussie op!

waard brug.jpg

Leiden, 23 november 2011

De weigering van de Provincie Zuid-Holland om Leiderdorp te dwingen om mee te werken aan de aanleg van de Ringweg Oost over het grondgebied van de Leidse buurgemeente, leidt tot forse problemen in de sleutelstad.
(Uit: www.sleutelstad.nl )

Afgelopen zomer liet wethouder Strijk de zogenaamde 'terugvaloptie' - de aanleg via het tracé Sumatrastraat - al uitvoerig onderzoeken. Toen nog als strategie richting de provincie om aan te tonen dat dat tracé geen optie was en de route via een tunnel onder de Zijl naar Leiderdorp echt de enige manier was om de ringweg aan te leggen. Ook zonder medewerking van Leiderdorp.

Uit dat onderzoek bleek dat een ringweg via de Sumatrastraat zo'n goede oplossing is, dat hij veel meer extra verkeer gaat aantrekken dan de buitenom-variant via Leiderdorp. Dat zorgt voor enorme nieuwe verkeersproblemen bij de aansluiting op de Hoge Rijndijk. Die zijn alleen op te lossen met zowel een over- als een onderdoorgang op de plek waar de verlengde Kanaalweg de oversteek maakt naar het industrieterrein De Waard. Kosten: 50 miljoen extra.

De Leidse wethouder Robert Strijk gaat nu snel in gesprek met zijn Leiderdorpse collega, verkeerswethouder Wassenaar. Strijk: "Leiderdorp heeft deze slag nu wel gewonnen, maar de provincie schrijft ook dat zowel Leiden als Leiderdorp geen maatregelen mogen nemen die grote negatieve gevolgen hebben voor de ander." In dat licht gaat Strijk er vanuit dat Leiderdorp niet overgaat tot het afwaarderen van de Engelendaal. Als die route ook als belangrijke verkeersader blijft voortbestaan, hoopt Leiden met verkeersmaatregelen te kunnen voorkomen dat de Sumatratunnel zoveel verkeer te verwerken krijgt dat de onbetaalbare aanpassingen bij de Hoge Rijndijk noodzakelijk worden.

De financiering van het Sumatrastraat-tracé is overigens ook nog lang niet rond. Zelfs als de provincie blijft meebetalen - dat is onzeker, omdat de provinciale bijdrage was gekoppeld aan de aanleg van de RijnGouwelijn door de Leidse binnenstad - is er waarschijnlijk niet voldoende geld om de straat vanaf de Willem de Zwijgerlaan tot aan de Lage Rijndijk te ondertunnelen. Een weg op maaiveld-niveau is voor een meerderheid van de gemeenteraad onbespreekbaar, dus de lengte van de tunnel wordt nog een aardige discussie.

Bij de kruising van de Sumatrastraat met de Lage Rijndijk is nu ook niet voldoende ruimte voor de tunnelmonden en uitritten. Om dat toch mogelijk te maken, zullen de woningen aan de kant van de Zijloever gesloopt moeten worden.

Reacties via www.sleutelstad.nl

Jan de W. 11 november '11, om 16:46

Jaja, een tunnel onder de Sumatrastraat... Al net zo onrealistisch als de vorige variant via Leiderdorp.
De tunnel zal dan ook onder het water van de Oude Rijn door moeten, waar nu nog de Sumatrabrug ligt. Die brug is laag en moet voor bijna iedere boot open. Al met al een project dat financieel totaal niet haalbaar is. En zeker niet als Leiden het zelf moet betalen. Leiden kan al niet eens het normale onderhoud van straten aan. Gisteren was nog te lezen dat er een enorme inhaalslag gemaakt moet worden.

stevenshofdreef 11 november '11, om 17:10

dorpen die niet willen aoals leiderdorp en zeker voorschoten en waarom zeker voorschoten deze plaats isa vollop aan het uitbreiden maar iets aan hub infrastruktuur doen ho maar en dan toch in alles tegenwerken.

annexeren heet zo iets

Karel Kozijn 11 november '11, om 18:26

Een ringweg moet je om een stad heen aan leggen, niet dwars door een stad. Niet door Leiderdorp en niet door Leiden. Als Leidenaar wil ik de complimenten overbrengen aan de Leiderdorpse politiek die dit peperdure project hebben weten tegen te houden. Nu de PvdA daar is weggestemd kijken ze verder dan beton en asfalt.

leidenaar 11 november '11, om 19:35

In een normale stad worden die aangrenzende dorpen gewoon geannexeerd.
Behalve in Leiden
Daar laten we onze stad verkankeren door de Voorschotens en Leiderdorpen van deze wereld.
Ze hebben een te grote mond voor dorpen die zonder de aanwezigheid van de stad Leiden, nog steeds een boerenhol waren zonder enige vorm van bestaansrecht. ze doen net alsof ze aparte dorpen zijn, maar 80-90% van de inwoners zijn gewoon Leidenaren.

sleutels 11 november '11, om 23:43

Stop de ringweg-oost.

Frank vB 12 november '11, om 00:06

Een weg die veel meer extra verkeer gaat aantrekken moet er helemaal niet komen. Een tunnel onder de Sumatrastraat wordt heel duur. Onder de Churchilllaan moet ook al een tunnel komen. Geld voor beide tunnels is er natuurlijk niet. Laten we Leiderdorp dus annexeren. Mannen, zondag om 12.00 uur verzamelen!

J.Gijsman
Stuur J.Gijsman een mailtje 12 november '11, om 10:43

Als de vele vrachtwagens en vuilniswagens via de Kanaalweg naar De Waard kunnen zal het in de Sumatrastraat wat dat betreft rustiger worden. Maar je moet dat geen ringweg of randweg noemen, het is gewoon een extra noord/zuid verbinding. Een tunnel onder de Sumatrastraat, hoe krijg je het verzonnen.

Lex Beverhuis 12 november '11, om 16:25

Een verstandig besluit van de Provincie. Een tracé via de tunnel naar Leiderdorp voldoet helemaal niet aan de functie als Ringweg Oost. Wel als snelle verbinding vanuit de Veenstreek/ Leiderdorp-Noord naar Voorschoten/ Den Haag-west. Maar dat verkeer kan beter via een andere route rijden. Als Ringweg-Oost is er eigenlijk maar één tracé mogelijk, via de Sumatrastraat. Ook dan zal dat voornamelijk zijn voor verkeer tussen Leiden-Noord/ Merenwijk en Leiden-Zuid/west. De gemeentelijke studie geeft al aan dat hier dan een drukke route zal ontstaan. De huidige route Sumatrastraat-Waardeiland-Kanaalweg zal dan absoluut niet voldoen wat betreft zowel doorstroming als veiligheid. Deze zal dus net als Churchilllaan of Willem de Zwijgerlaan verbreed moeten worden, met grote kruispunten of tunnels bij Lage Rijndijk, Hoge Rijndijk en Lammenschansplein. En met twee maal twee rijstroken op de Kanaalweg, zonder de huidige karakteristieke bomen. Bij dat alles zal men zich moeten realiseren dat deze route in de praktijk niet de functie zal hebben die de politiek er graag aan zou geven, namelijk ontlasten van de route via Hooigracht. Verkeer op de Hooigracht heeft vooral een herkomst of bestemming in de binnenstad en zal niet via de Ringweg-Oost gaan rijden. En als dat verkeer door maatregelen op de Hooigracht onmogelijk gemaakt wordt, wel dan krijgen de winkels in de binnenstad opnieuw een harde klap.
Willen we dat alles wel? Het geheel lijkt mij in ieder geval een zeer kostbare en ongewenste situatie op te leveren. Tijd dat de politiek eens realist gaat worden ten aanzien van verkeer.

Frank vB 12 november '11, om 16:51

Vroeger waren er grootse plannen voor de stad. Ongeveer de halve binnenstad moest gesloopt worden om plaats te maken voor des wethouders autobanen en bouwplannen. Die mentaliteit lijkt terug te keren.

Emile E 13 november '11, om 09:55

Volgens mij zijn "ringwegen" autosnelwegen die om een stad of stad met stadsdelen wordt aangelegd zodat het centrum redelijk snel benaderd kan worden. Kijk naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven etc. Het is dus goed om Leiderdorp en Voorschoten deelgemeente te laten worden van Leiden zodat de A4 met de A44 in noordelijke en zuidelijke variant met elkaar kunnen worden verbonden. Dan heb je uiteindelijk de zo noodzakelijke ringweg om je gemeente.

Rink 14 november '11, om 01:21

De ringweg-oost is helemaal geen ringweg. Het is gewoon een weg die verschillende Leidse wijken en bestemmingen met elkaar verbindt, dwars door de stad en door woonwijken.
Kan iemand mij uitleggen waar al dat vermeende verkeer vandaan komt en waar het naar toe moet?
Zolang je dat niet weet heeft het geen zin om over wegen te praten. Ben toch wel zeer benieuwd waar al dat verkeer heen gaat als het bij de Willem de Zwijgerlaan is aangekomen. Want als het daar niet aankomt, komt het ook niet door de Kooi.

De door Emile E genoemde 4 ringwegen zijn allemaal van Rijkswaterstaat, en niet door gemeenten en zelfs niet door provincies aangelegd. Deze ringwegen zijn niet bedoeld om verkeer naar de binnenstad te leiden, maar juist om het buiten de binnenstad om te leiden.

Een ringweg om het verkeer om de binnenstad heen te leiden, die heeft de regio Leiden al. Die begint bij A4 afslag Hoogmade, loopt langs sportpark De Bloemerd naar de rotonde bij de Leyhof en vervolgens naar de Willem de Zwijgerlaan. Voordeel van deze route is dat het verkeer direkt vanaf de A4 (buiten Leiden en Leiderdorp om) naar de Willem de Zwijgerlaan rijdt. Een heel wat betere en snellere route dan de ringweg oost. Bij de ringweg oost laat je het verkeer een lange route dwars door de stad en woonwijken rijden. Het Lammenschansplein is al overbelast en daar moet dan nog meer verkeer overheen?

Zoals Lex al heeft uiteengezet is de ringweg oost ook geen oplossing voor de Hooigracht, want daar rijdt alleen verkeer dat echt in de binnenstad moet wezen. Iedereen die naar Leiden Noord of b.v de Merenwijk moet, neemt de ringweg buiten Leiderdorp om of rijdt (helaas) dwars door Leiderdorp.

Kortom: welk verkeer hebben we het eigenlijk over?

Emile E 14 november '11, om 13:09

@ Rink,
Waar staat dat ik zeg dat deze wegen door onze gemeente of provincie zijn aangelegd of wordt onderhouden Rink?
Wel lezen hoor!!!!

Frank Vulker
Stuur Frank Vulker een mailtje 18 november '11, om 20:24

Welk belang wordt nu eigenlijk gediend met het aanleggen van een ringweg-oost?
Gaat hem nu echt om de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum?
-Kies dan voor goede parkeergelegenheden buiten de stad en gratis vervoer via trams naar de verkeersluwe binnenstad.
Willen we snel van noord(oost) naar zuid(west)?
-Kies voor een ringweg OM steden heen, zodat je in relatief korte tijd veel meters kunt maken.
Wat levert het nog meer op?
-Meer asfalt betekent meer auto's. De tijdwinst zal ook straks dus nihil zijn, terwijl tegelijkertijd de gemeentekas leeg is.
-Gun de burger groen en een beperkte fijnstofopname. Kortom, probeer asfaltgroei te minimaliseren.

Gemeenteraad, neem bovenstaande punten even mee in het achterhoofd!

tokke
Stuur tokke een mailtje 22 november '11, om 21:03

Ik lees wel een aantal goede dingen hier, mooie ideeen, zoals annexatie, ofschoon rigoureus en vast ook onnodig kostbaar. Van de week las ik in een of ander lokaal krantje dat Leiden zich platgedrukt voelt tussen metropolen ten noorden en ten zuiden. Echt zo'n nonsensical jank-artikel. De oplossing moest zijn: aansluiting zoeken bij omliggende gemeenten, zoals Alphen. Hoe het ook zij, Leiden zal nooit Den Haag worden, hoeft ook niet, maar als ze het niet allemaal willen laten verstikken, dan zal er wel iets moeten gebeuren.

In heel Nederland liggen al genoeg wegen, mooie brede, behalve hier bij de A4, om even het karakter van de stad weer te geven. Ontsluitingswegen zijn allemaal smal en zuinigjes. Het zal vast wel een reden hebben allemaal, maar misschien is het nou eens goed om daadkracht en visie te laten zien.

Maak een samenwerkingsverband van de verschillende gemeenten, zoals Haaglanden bestaat, maar dan Rijnland. Laat gemeenten in de waarde, maar eis wel welwillendheid en samenwerking. Kortzichtig Leiderdorp denkt dat het niet zou meeprofiteren van een Ringweg, malloten zien niet dat wanneer er ooit een Ikea-vestiging komt zij ook graag willen dat mensen snel naar en van Ikea kunnen.
Datzelfde Leiderdorp elimineert alle verkeersbewegingen binnen de gemeente en daarbuiten.
Er is momenteel veel verkeer dat bij Bospoort de A4 afkomt, en door Leiderdorp naar Leiden gaat, over de fameuze Persant Snoepweg, de naam breekt je tong al. Een weg als de Ringweg Oost zou ook dat ontlasten, maar kortzichtigheid dicteert dit niet te willen zien.

Annexatie hoeft niet maar samenwerking wel. Een openbaar lichaam tussen provincie en gemeente, ook om die strijdbaarheid tegen omliggende metropolen op te bouwen.

Bestudeer dan eens verkeersstromen binnen de regio 071/0172 en handel daar dan naar. Aantrekkelijke centra als meubelboulevards, ziekenhuizen, OV-centra moeten verbonden worden. Geef plekken als De Vink beter OV, maak een railringlijn die dat station verbindt met bijv. Voorschoten, Leiderdorp, Merenwijk, Oegstgeest. Veel mensen willen van de ene buitenwijk naar de andere en moeten nu altijd de binnenstad door.
Verder verliest doorstroming aandacht: Ooit geprobeerd met zo'n lijn 11 van Connexxion tijdens de spits naar het CS te komen? Je gaat zo snel als de traagste fiets. En het is niet veiliger met al die bussen en fietsen dan wanneer de busen vervangen zouden worden door een tram, RandstadRail, Rijngouwelijn of stadstram.

Ik zeg doen...

Er is een hoop te doen, maar er moet ook wel gedaan worden, en niet nog meer gepraat. Laat het Not-In-My-Backyard-mentaliteitje vallen.

 

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer