aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Een fijn plein om samen te zijn! Dat is de slogan van het nieuw ing...

Feestelijke opening Arubapad!

Stichting Jeugd en Welzijn en Libertas Leiden organiseren weer een ...

Het gezellige kerstfeest voor ouderen!

De midwintertuinmarkt, een gezellige braderie die voor het eers...

Midwintertuinmarkt Tuinvereniging Ons Buiten

 

Wethouder Strijk wil Ringweg door de Kooi

Leiden, 16 december 2011

Hoewel de kans dat Leiderdorp alsnog besluit mee te werken aan de aanleg van de Ringweg Oost over haar grondgebied nihil is, blijft de Leidse politiek hopen dat het alsnog zover komt. In elk geval willen verschillende partijen dat wethouder Strijk daarvoor blijft pleiten bij de Leidse buurgemeente.
Uit: www.sleutelstad.nl 

Brief wijk aan raadscommisie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over Ringweg-Oost

de kooi tuinwijk 2.jpg

Leiden, 14 december 2011

Op 15 december aanstaande bespreekt de raadscommssie het voorstel ‘Ringweg Oost, voorbereiding herziening plan en Kaderbesluit’. De voorgestelde wijzigingen hebben grote gevolgen voor de Kooi. Hieronder treft u ons commentaar.

Ringweg-oost via Sumatrastraat roept veel discussie op!

waard brug.jpg

Leiden, 23 november 2011

De weigering van de Provincie Zuid-Holland om Leiderdorp te dwingen om mee te werken aan de aanleg van de Ringweg Oost over het grondgebied van de Leidse buurgemeente, leidt tot forse problemen in de sleutelstad.
(Uit: www.sleutelstad.nl )

Ringweg Oost niet door Leiderdorp, wellicht onder Sumatrastraat ?

Leiden 11 november 2011,

Gisteravond heeft het college bijgaande brief ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Daarin geeft de provincie aan niet te willen ingrijpen in de impasse tussen Leiden en Leiderdorp over de Ringweg Oost. Bijgaand een kort verslag van Harry Devilee, projectmanager van de gemeente.

Tracé door Sumatrastraat van Ringweg-oost van de baan

Leiden, 6 juli 2011

Al jaren hangt het als een zwaard van damocles boven het hoofd van de bewoners in de Sumatrastraat; de eventuele aanleg van de Ring-weg oost door de Sumatrastraat. Tijdens de presentatie van het rapport "Verkeersberekeningen" heeft Wethouder Struik van Verkeer nu eindelijk definitief afstand gedaan van dit onzalige plan.

< VORIGE   1  2  3  4   VOLGENDE >