aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Kom je ook een afvalmonster knutselen? En de Tuin van Noord opruime...

GoNoord! naar buiten(1)

 

Wijkavond parkeren succesvol!

(thumb) bord.pngLeiden, 3 juli 2008

Gisteravond werd door de gezamenlijk buurt -en wijkorganisaties een avond belegd over het parkeren in de wijk. In mei 2008 werden in Leiden-Noord in totaal zo'n 6600 vragenlijsten rondgedeeld, 364 bewoners vulden de vragenlijst in.

Op de wijkavond waren zo'n 60 bewoners aanwezig naast een aantal raadsleden (VVD, PvdA, SP, Leefbaar Leiden) die zich lieten informeren. Op de avond werden de resultaten van de "parkeerpeiling" bekend gemaakt. Daaruit bleek dat er in verschillende delen van de buurten, zeer verschillende problemen spelen, en dat bewoners daarom ook diverse eigen oplossingen naar voren hebben gebracht. Duidelijk werd dat de parkeerdruk in Groenoord-zuid en in delen van het Noorderkwartier het groots waren. Hoe meer je naar het oosten en het noorden woont, hoe gemakkelijker het is om je auto kwijt te raken.

Op de avond werd tussen bewoners van de verschillende buurten flink gediscussieerd en kwamen er ook weer nieuwe gezichtspunten naar voren.

Van het geheel (resultaten vragenlijst en verslag wijkavond) kunt u binnenkort op deze site diverse documenten aantreffen, waardoor u nog eens alles rustig kunt doornemen.

Aan het einde van de avond werd met de aanwezigen afgesproken, dat uiterlijk 17 juli alle documenten op de website www.leidennoord.nl komen te staan en dat er dan via een internetformulier nog suggesties of ideeën zijn aan te leveren om uiteindelijk een zo'n compleet mogelijk pakket aan maatregelen voor te stellen, dat recht doet aan de eigenheid van de specifieke problematiek in de deelgebieden. Deze reacties zijn tot 15 september van harte welkom! De gezamenlijke buurt -en wijkorganisaties zullen dan rond 1 oktober het rapport aanbieden aan de Raad en het College. Daarbij is toegezegd dat alle suggesties en ideeën in bijlagen zullen worden verwerkt.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer