aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 

Proef blauwe Zone Groenoord-Zuid en westelijk deel Noorderkwartier

(thumb) blauwe zone.jpgLeiden, 23 februari 2009

De gemeente heeft in december de kadernota bereik gepresenteerd. Daarin wordt ook het parkeren in wijken besproken. In Leiden-Noord is in de periode mei 2008 – juli 2008 een parkeerpeiling georganiseerd door het overkoepelend orgaan van buurt –en wijkorganisaties, genaamd het Voorzittersoverleg Leiden-Noord. De rapportage van deze parkeerpeiling is in december aangeboden aan Wethouder van Woensel en de conclusies en aanbevelingen maken onderdeel uit van onze eerste reactie op de “kadernota bereikbaarheid”.

 

In januari 2009 heeft het Voorzittersoverleg Leiden-Noord, naar aanleiding van de rapportage, een overleg gehad met Wethouder Steegh. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat, zoals ook in de nota bereikbaarheid staat vermeld,  de gemeente Leiden de mogelijkheid wenst te creëren om in drie buurten een proef uit te voeren met de invoering van blauwe zones. In de nota worden drie buurten genoemd:

  1. Transvaal
  2. Bockhorst
  3. Tuinstad-Staalwijk

De wijken Groenoord en Noorderkwartier worden in de nota wel genoemd in verband met parkeeroverlast, maar zijn niet aangewezen als proefgebied voor een blauwe zone. Aangezien in de rapportage van de parkeerpeiling aanbevolen wordt om in eerste instantie in Groenoord-Zuid een blauwe zone te realiseren en dit wellicht als proefgebied te klein is, hebben wij met de Wethouder afgesproken dat het Voorzittersoverleg in het kader van de inspraakmogelijkheden op de kadernota een aanvullende reactie zou indienen inzake een mogelijke proef met een blauwe zone in Leiden-Noord in Groenoord-Zuid en het westelijk deel van het Noorderkwartier.

Die reactie treft u hier aan.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer