aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 
 
 

Invoering betaald parkeren per 1 januari 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de vertraging van de uitbreiding. Niet op 1 oktober 2015, maar op 1 januari van 2016 zal de eerste fase van de uitbreiding van betaald parkeren starten. 
De gemeente heeft extra tijd nodig om de uitgifte van vergunningen goed voor te bereiden, vooral ook om later problemen te voorkomen, en het risico op fouten en misbruik te verkleinen. Daarnaast wil het bestuur straks goed kunnen kijken naar de ingediende zienswijzen van burgers en bedrijven op het aanwijzingsbesluit, dat later dit voorjaar wordt vastgesteld.
Als eerste wordt het nieuwe parkeerregime ingevoerd in de Professoren- en Burgemeesterswijk, Transvaal I en II, Vreewijk en de Maredijkbuurt. Rond 1 oktober ontvangen bewoners en ondernemers huis-aan-huis een brief over de invoering.
 
 
Werknemersvergunning
Een deel van de parkeerplekken in Leiden, waaronder op specifieke locaties, wordt beschikbaar gesteld voor werknemers van Leidse bedrijven en instellingen. Er was al een werknemersvergunning voor de binnenstad; deze regeling wordt aangepast voor de binnenstad en de schilwijken. Het college heeft geconcludeerd dat het uitgeven van de vergunning via de werkgever leidt tot de meest eerlijke en evenredige verdeling. 
Tevens wenst het bestuur het gebruik van eigen parkeerterreinen door ondernemers te stimuleren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen parkeerterrein bedoeld voor bezoekers en parkeergelegenheid bedoeld voor werknemers. 
De precieze uitwerking van de werknemersvergunning inclusief de aanwijzing van zones dan wel locaties worden in het aanwijzingsbesluit vastgelegd. Dit aanwijzingsbesluit wordt later dit voorjaar door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Zodra de besluitvorming heeft plaatsgevonden, worden het aanwijzingsbesluit en de voorwaarden openbaar gemaakt en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.
 
 
Planning 
In hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:
• April/mei 2015: vaststelling ontwerpaanwijzingsbesluit en ontwerpverkeersbesluit door college van B&W. In deze besluiten staat op welke plaatsen en tijdstippen straks betaald parkeren geldt, en dat de blauwe zones worden opgeheven. 
• Mei/juni 2015: mogelijkheid voor belanghebbenden om reactie op ontwerpbesluiten kenbaar te maken. 
• Juli 2015: definitieve vaststelling van het aanwijzingsbesluit en verkeersbesluit.
• September 2015: definitief besluit door de gemeenteraad over de soorten vergunningen en de parkeer- en vergunningtarieven. 
• Januari 2016: Invoering eerste fase uitbreiding betaald parkeren.
Parkeerdrukmeting september 2014
In september 2014 is de parkeerdruk in Leiden gemeten, onder meer om straks de effecten van de invoering van betaald parkeren te kunnen monitoren. Indien u geïnteresseerd bent in het resultaat van de metingen, kunt u via n.verweij@leiden.nl een downloadlink naar de resultaten opvragen.

 

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer