aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Kom je ook een afvalmonster knutselen? En de Tuin van Noord opruime...

GoNoord! naar buiten(1)

 
 
 

Een appeltje schillen met Robert Strijk (Wethouder) over parkeerbelasting

In Leiden hebben verschillende partijen uit de "Schilwijk Noord" een appeltje te schillen met wethouder Strijk en het collegeprogramma over de parkeerbelasting. 

Een redelijke en degelijke, genuanceerde benadering van het stadsbestuur, van de politieke partijen en de ambtenarij loopt al weken vast op de rubberen muur van het college-accoord 2014 dat de informateurs Buying (PvdA) en De Wit (D66) blijken te hebben gesmeed. Achter de rubberen muur bevinden zich vervolgens ook nog eens de traliehekken waarmee het moeizame bestuursaccoord door de collegedragende politieke partijen tegen de burgers wordt bewaakt.

 

Parkeerproblemen in de binnenstad zouden gaan uitwaaieren over de „schilwijken” die daardoor vrijwel tot aan de gemeentegrenzen moeten worden belast met betaald parkeren. Voorlopig met uitzondering van de Merenwijk en de Stevenshof. De PvdDieren vroeg trouwens in de raadscommissie meteen maar om een volledige gelijkschakeling, door te opperen de Stevenshof en Merenwijk solidair te behandelen en ook daar parkeerbelasting in te voeren.

 

Politieke partijen houden zich na bestuursaccoorden niet aan verkiezingsbeloften. Toch opmerkelijk dat de VVD de auto nu ook als generieke gemeentelijke melkkoe gaat beschouwen. Niet alleen de binnenstadbewoners en bezoekers, maar vooralsnog 2/3 van de Leidse burgers worden in deze inkomstenstroom opgesloten. Opmerkelijker is het breken van beloften door de Leidse SP. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen werden stemmen getrokken met : Geen betaald parkeren in Leiden-Noord, zeker niet vanwege de harde belofte, vastgelegd in raadsbesluiten, om 10 jaar lang geen heffing in te voeren na de bouw van ondergrondse parkeervoorzieningen rond het Kooiplein. Loze beloften, die met verwijzing naar het thans geldende college-accord niet nagekomen kunnen worden. Burgers verlangen bestuurlijke continuïteit. Burgers begrijpen onnodige en met gezochte redenen omklede koerswijzigingen niet!

Wat heeft de PvdA allemaal in Leiden-Noord willen realiseren? Een „prachtwijk” via het Wijkontwikkelingsplan! Ernstig vertraagd, niet af in 2012! Grote verbouwingen tot minstens 2018! Vanaf de Marnixstraat naar Leiderdorp toe gezien, moet de wijk nog grotendeels op de schop , aan de noordkant van de Willem de Zwijgerlaan, rondom het viaduct bij Overrhijn en Roodenburg, rondom het winkelcentrum Kooiplein en, wegens bestrijding van de wateroverlast voor een paar jaar in de Kooi vanwege omvangrijke rioleringswerken die jaren gaan duren. Ook de PvdA steunt onverkort het overdreven voorstel om blauwe zones rondom de binnenstad op te heffen en dan maar meteen tot aan de Slaaghsloot en de gemeentegrens van Oegstgeest, dus ook in de nieuwe wijk Groenoord-Noord, parkeerbelasting te gaan heffen.

Dat soort van beleid wekt weerstand, wrevel en ongenoegen. Het beleid probeert antwoorden te geven op een niet bestaand probleem. Het beleid geeft het stadhuis een ruim bemeten, nieuw belastinggebied dat kennelijk de stadsfinancien moet helpen.

 

Parkeerbelasting voor bewoners die in het aloude Leiden-Noord toch al niet het hoogste woongenot beleven in tijden dat hun inkomsten eerder dalen en hun kosten alsmaar stijgen. Parkeerbelasting bij Kooiplein voor winkelbezoekers, die in de Winkelhof gewoon gratis kunnen parkeren, parkeerbelasting voor voetballers bij Roodenburg, korfballers bij Pernix, zwemmers bij Zwembad de Zijl, parkeerbelasting voor kerk- en moskeebezoekers, parkeerbelasting voor volkstuinders, parkeerbelasting in nieuwe woonwijken als Groenoord-Noord, enz. enz.

 

In de noordelijke wijken van Leiden verzet men zich tegen deze plannen en roept men de gemeenteraad en de wethouder op tot herbezinning: bezint eer ge begint wees wijs, want uiteindelijk geldt:

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

 

Het zou de raad sieren dit bewijsbaar onvoldragen voorstel in heroverweging te nemen

 

Voor Leiden-Noord geldt: Het is ontijdig , onaf, onnodig.

Gemeentebestuur: draaf niet door, dram niet door, alstublieft!

 

 

Want de betrouwbaarheid van het bestuur is  in het geding: de burger wil serieus genomen worden

 

Inwoners van Leiden-Noord vragen om continuïteit van het bestuur. Inwoners vragen om passende maatregelen, indien nodig. Inwoners zitten niet te wachten op overtrokken voorstellen vanuit het stadhuis, waarbij het bestuur selectief verbogen waarheden presenteert om de voorstellen bestaansrecht te geven.

 

De blauwe zone was een prima antwoord op een wens vanuit participerende burger een oplossing van de toen geldende problemen te komen. Stadhuis moet leren handhaven en niet kiezen voor een vlucht naar voren in profijtelijke oplossingen die de meest betrokken burgers geen voordeel opleveren.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer