aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 

Blauwe zone gevolg "Parkeerpeiling 2008"

(thumb) Overzicht blauwe zone LD.jpgLeiden, 7 mei 2009

Er komt in vier wijken in Leiden waaronder Groenoord-zuid en Noorderkwartier-West een blauwe parkeerzone (parkeren met blauwe kaart). Leiden-Noord stond eerder niet op het lijstje. De reactie van het Voorzittersoverleg Leiden-Noord en de buurtvereniging Noorderkwartier West op de "kadernota bereik" heeft het College van inzicht doen veranderen.

Naar aanleiding van een groots opgezette parkeerpeiling in 2008, hebben de organisaties er in een eerder stadium voor gepleit om met name de parkeerproblemen in Groenoord-Zuid en het Noorderkwartier-West serieus te nemen en op te lossen. Met de toevoeging van de beide wijken aan het lijstje waar blauwe zones worden ingevoerd, komt het het College tegemoet aan de wens van beide organisaties om de parkeerproblemen in dit deel van Leiden-Noord zonder dat mensen in de wijk extra hoge lasten krijgen (bijvoorbeeld met een betaald parkeren systeem) aan te pakken. Er zal vanuit het College nog nader overleg met de organisaties in de wijk plaatsvinden over de preciese invulling van het bauwe zone systeem.

blauwe kaart.jpgHet VO-LN heeft in haar reactie als uitgangspunt gehanteerd:

}  Het uitgeven van een vergunning op naam en kenteken die maximaal vier jaar geldig is
}  Een vergunning te koop aan te bieden voor 50 EURO voor de gehele periode (de vergunning dekt daarmee de administratiekosten)
}  Maximaal één ontheffing per adres te geven
}  Te regelen dat bij verhuizing de vergunning wordt ingeleverd
}  Dat in de buurt sprake is van een variabele parkeerduur
}  Dat voor bedrijven er 1 vergunning per 10 werknemers wordt verstrekt
}  Dat bij overschrijding parkeerschijftijd er een boete van 50 EURO wordt uitgeschreven
}  Dat kopers van woningen in Nieuw Leyden zijn uitgesloten van het verkrijgen van een parkeervergunning

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer