aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 

Open brief Parkeerbeleid

Leidse politici,

Wij, vertegenwoordigers van de bewoners van Leiden-Noord en de Zeeheldenbuurt, hebben begrepen dat uw gemeenteraad akkoord is gegaan met het invoeren van betaald parkeren in onze wijk. Tegenwoordig is het zo dat er sprake is van dualisme in de gemeentepolitiek. Dat betekent dat uw rol is het college te controleren. Volgens ons hebt u dan behoorlijk zitten slapen. Wij willen u vlak voor de verkiezingen weer even wakker schudden.

Parkeervergunningen moeten goedkoper !

Op dit moment kost een parkeervergunning € 160. Dat is niet niks. Verwacht wordt dat de parkeeroverlast in Leiden-Noord verder zal toenemen bijvoorbeeld in de straten vlak bij het centrum. De gemeente wil daarom de mogelijkheid hebben om ook in Leiden-Noord betaald parkeren in te voeren. Het voorzittersoverleg van de gezamenlijke buurt-en wijkorganisaties in Leiden-Noord heeft alvast haar standpunt daarover bekend gemaakt via een brief aan de raadscommissie van Verkeer. In deze brief geven de wijkorganisaties aan dat het niet eerlijk is als alleen de buurtbewoners die overlast ervaren moeten betalen voor een parkeervergunning. Zij pleiten er voor om juist ook diegenen die de overlast veroorzaken te laten betalen; de bewoners uit de buitenwijken, toeristen en passanten. Misschien moet dat wel via een vorm van parkeerbelasting, waardoor de prijs van een parkeervergunning betaalbaar wordt (€ 40 - € 50 per jaar) en Leiden verantwoord kan blijven bewegen.
< VORIGE   1  2  3  4  5  6   VOLGENDE >