aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 

23 november voorlichtingsavond blauwe zone

(thumb) blauwe kaart 02.jpgLeiden, 12 november 2009

Op 23 november zal er 's avonds vanaf 18.00 uur in het stadsbouwhuis een "inloopavond" zijn over de invoering van de blauwe zone in Leiden-Noord. Het blauwe zone gebied omvat: Groenoord-Zuid en Noorderkwartier-West tussen Haarlemmerweg, Maresingel, Marnixstraat (beide zijden) en Willem de Zwijgerlaan (zuidzijde)

Informatie afkomstig uit de informatiebrief van de gemeente:

Wat is een blauwe zone?

Een blauwe zone is een gebied waarbinnen alleen geparkeerd mag worden met een parkeerschijf op de met blauw gemarkeerde parkeerplaatsen. Op plaatsen die niet gemarkeerd zijn, mag dus niet geparkeerd worden. De automobilist dient met behulp van de parkeerschijf het tijdstip aan te geven waarop het parkeren is begonnen. Binnen de blauwe zone geldt een maximale parkeerduur. Deze wordt aangegeven op de bebording. Na het verstrijken van de maximale parkeerduur moet de auto verplaatst worden. Er hoeft niet betaald te worden voor het parkeren. Bewoners en bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden een ontheffing krijgen.

2. Waarom wordt de blauwe zone ingevoerd?

Delen van wijken rondom de binnenstad hebben reeds lange tijd te kampen met een hoge parkeerdruk. Deze wordt voor een groot deel veroorzaakt door vreemdparkeerders die een bestemming hebben in de binnenstad, maar niet willen betalen voor het parkeren. Ook forensen die gebruik maken van de trein of werknemers van bedrijven en kantoren parkeren in de woonwijken. De gemeente Leiden wil daar graag iets aan doen.

Daarom heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de kadernota bereikbaarheid op 26 mei 2009 besloten om in 5 (delen) van wijken een experiment te starten met de zogenaamde blauwe zone.

3. Duur experiment

Het experiment heeft een looptijd van 2 jaar. Het streven is om in het derde kwartaal van 2010 met het experiment te beginnen.

4. Ontheffing

Bewoners die woonachtig zijn binnen het blauwe zonegebied kunnen een ontheffing aanvragen. Per adres wordt één ontheffing verleend, zolang het maximaal aantal te verlenen ontheffingen binnen de betreffende zone niet is overschreden. Een tweede bewonersontheffing op één adres kan worden verleend op voorwaarde dat er in de zone geen aanvragen voor een eerste bewonersontheffing op de wachtlijst staan. Bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een ontheffing krijgen. De ontheffing wordt afgegeven voor één jaar. Alle voorwaarden zullen worden opgenomen in het ontheffingenbeleid. Voor het verkrijgen van een ontheffing worden legeskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 30,- per jaar.

blauwe zone gebieden.jpg5. Waar wordt de blauwe zone ingevoerd?

Het experiment met de blauwe zone wordt in een 5-tal (delen van) wijken ingevoerd. In het volgende overzicht zijn per wijk(deel) de grenzen van het gebied aangegeven, waarbinnen een blauwe zone geldt. De gebieden zijn op de bijgaande kaart ingetekend. In Leiden-Noord komt de blauwe zone in het gebied:Groenoord-Zuid en Noorderkwartier-West tussen Haarlemmerweg, Maresingel, Marnixstraat (beide zijden) en Willem de Zwijgerlaan (zuidzijde)

Kaartje van de 5 gebieden waar de blauwe zone ingevoerd wordt.

6. Regeling in uw buurt

De wijze waarop de blauwe zone toegepast wordt, wordt vermeld in een regeling. Deze regeling geeft aan op welke dagen en gedurende welke periode van de dag het regiem van de blauwe zone van kracht is. Daarnaast wordt de maximale parkeerduur vermeld.


In uw buurt stellen wij de volgende regeling voor de blauwe zone voor:

Gebied

Dagen

Tijd

Maximale parkeerduur

Gebied 5

maandag
t/m zaterdag

11.00 - 16.00 uur

2 uur

donderdag

17.00 - 20.00 uur

2 uur

7. Procedure

Voor het invoeren van de blauwe zone moet een verkeersbesluit genomen worden. De procedure rond het verkeersbesluit maakt het voor belanghebbenden mogelijk om een zienswijze kenbaar te maken tegen het voorgenomen verkeersbesluit. Na vaststelling van het verkeersbesluit door het college van burgemeester en wethouders, bestaat nog de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de bestuursrechter.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer